Je palubní autokamera legální? Video jako důkaz?

Palubní kamery se v provozu používají běžně. Řidiči natáčejí dění na silnici pro případ, že by došlo k nehodě. Poslední dobou sociální sítě a a youtube zaplavují tzv. dashcam videa, tedy záběry ze silnic.

 

 

Lze video z palubní kamery použít jako důkaz?

Ve zkratce ANO. Na internetu koluje mnoho rozborů, že záznam, který nebyl pořízen se souhlasem dotčené osoby nelze v praxi použít, ale žádný takový názor není podepřen reálným verdiktem soudu.

Naštěstí nejvyšší soud v německém Karlsruhe takový spor řešil a došel k závěru, že k záznamu LZE přihlédnout a použít jej jako důkaz. Prokázání viníka nehody je v tomto případě důležitější, než ochrana osobnostních práv dotyčného.

A co na to zákon?

V článku je špionážní technika legální? jsme si řekli, že

Občanský zákoník.
§ 86 nového občanského zákoníku :

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

Ale současně platí :

§ 88 Nového občanského zákoníku

(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

Co to znamená?

Nesmíte zasahovat do soukromí ostatních tím, že byste je systematicky natáčeli a zveřejňovali jejich počínání. Pokud však dojde k nehodě a není zjevné, kdo nehodu zavinil, můžete záznam, který pořizujete pro vlastní potřebu navrhnout jako důkaz.

 

Doporučený postup, pokud dojde k nehodě :

  • sdělte policii, že máte ve vozidle palubní kameru a záznam nehody
  • SD kartu nevydávejte – nevíte, jak by mohlo být se záznamem naloženo
  • vyčkejte na případnou výzvu správního orgánu, nebo soudu na předložení důkazu
  • zvažte, zda případný záznam nebude svědčit ve váš neprospěch. Nemáte povinnost svědčit proti sobě, ani osobě Vám blízké

 

 

Mohu nahrávat ostatní řidiče na internet?

Z výše uvedeného vyplývá, že používání záznamů z kamery v autě jinak, než pro osobní potřebu není legální. Na silnicích jsme denně svědky mnoha zajímavých incidentů a některé z nich jistě pobaví tisíce diváků, ale uvědomte si, že porušujete zákon a dotčená osoba na Vás může podat žalobu. V lepším případě budete nuceni takové video smazat, ale může nasledovat i sankce.

 

 

Umístění kamery v autě

Často diskutované téma je také umístění kamery za čelním sklem.

  • mohu dostat pokutu?
  • jak kameru umístit?

Umístění kamery řeší zákon o pozemních komunikacích. Ten uvadí :

(1) Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak, aby neomezovaly a neohrožovaly řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče.

Co to znamená? Kameru musíte umístit tak, aby nebránila výhledu. Ideální místo je tedy za zrcátkem, nebo naopak na palubní desce, v místě, kde nemáte výhled na silnici a dění před vozidlem.

 

 

 

Přejeme mnoho kilometrů bez nehod, abyste se záběry z palubní kamery mohli jenom kochat.

You may also like...